ἄγει

ἄγει
ἄγος
any matter of religious awe
neut nom/voc/acc dual (attic epic)
ἄγεϊ , ἄγος
any matter of religious awe
neut dat sg (epic ionic)
ἄγος
any matter of religious awe
neut dat sg
ἄγω
lead
pres ind mp 2nd sg
ἄγω
lead
pres ind act 3rd sg
ἄ̱γει , ἀγάω
imperf ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic)
ἀγάω
pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic)
ἀγάω
imperf ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • .άγει — ἅγει , ἄγος any matter of religious awe neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἅγεϊ , ἄγος any matter of religious awe neut dat sg (epic ionic) ἅγει , ἄγος any matter of religious awe neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἄγει — Ἄγις fem nom/voc/acc dual (attic epic) Ἄγεϊ , Ἄγις fem dat sg (epic) Ἄγις fem dat sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀγεῖ — ἀ̱γεῖ , ἄγνυμι break aor subj pass 3rd sg (epic) ἀγάω pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀγάω pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἁγεῖ — ἁγέομαι custom pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἁ̱γεῖ , ἁγής guilty masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἁ̱γεῖ , ἁγής guilty masc/fem/neut dat sg ἁ̱γεῖ , ἡγέομαι go before pres ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Liste griechischer Phrasen/Chi — Chi Inhaltsverzeichnis 1 Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ …   Deutsch Wikipedia

  • Auf Messers Schneide stehen — Ny Inhaltsverzeichnis 1 Ναὶ ναί, οὒ οὔ· 2 Νενίκηκά σε Σολομῶν …   Deutsch Wikipedia

  • Geflügelte Worte (Antike) — Alpha und Omega, Anfang und Ende, kombiniert zu einem Buchstaben Diese Liste ist eine Sammlung alt und neugriechischer Phrasen, Sprichwörter und Redewendungen. Sie beschreibt ihren Gebrauch und gibt, wo möglich, die Quellen an. Graeca non… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/Ny — Ny Inhaltsverzeichnis 1 Ναὶ ναί, οὒ οὔ· …   Deutsch Wikipedia

  • масть к масти подбирается — Кто на кого похож, тот с тем схож. Ср. Eine Krähe sitzt gern neben der Andern. Ср. Birds a feather flock together. Ср. Les oiseaux de même plumage, s assemblent sur même rivage. Ср. Aequalis aequalem delectat. Cicer. Ср. Pares cum paribus… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Масть к масти подбирается — Масть къ масти подбирается. Кто на кого похожъ, тотъ съ тѣмъ схожъ. Ср. Eine Krähe sitzt gern neben der Andern. Ср. Birds a feather flock together. Ср. Les oiseaux de même plumage, s’assemblent sur même rivage. Ср. Aequalis aequalem delectat.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”